MAZDA 2  1.3CC

MAZDA 2 1.3CC

เกียร์ AOTO 5ประตู
ผู้โดยสาร 4 คน
ประกันชั้น 1 ฟรี
รถเช่าสุราษฎร์ธานี

รับเงินสด

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT)

    • Categories: OTHER, รถเช่า