เงื่อนไขการจองรถ

ลูกค้าระบุจำนวนผู้โดยสาร

สถานที่รับรถ

วัน/เวลา

รูปใบขับขี่รถยนต์

รูปบัตรประชาชน

ค่าเช่าและค่ามัดจำ ชำระในวันทำสัญญา

ณ เคาน์เตอร์ในสนามบิน

จำนวน 3,000 บาท

เงินมัดจำ จะคืนให้ลูกค้าหลังจากคืนรถแล้ว

Tel. 082-312-9888 , 089-909-8066 , 077-310-271

Line : @rjk7291c

E-Mail : pitchayacarrent.com@gmail.com

จองรถ